За насЗа нас
Детска градина“Детска Радост“ се намира в китното селце Милковица, което се намира на 7км от р.Дунав. Създадена е през 1963г. . Разполага с помещения за 2 градински групи. В момента се обучават и възпитават 30 деца, разпределени в две групи:ПГ-5,6г и разновъзрастова-3,4,5г
В ДГ”Детска радост”работят 4бр. педагогически персонал и 4бр.непедагогически /1 готвач, 1 домакин и 1 пом.възпитател, 1 чистач/