За насЗа нас
Детска градина“Детска Радост“ се намира в китното селце Милковица, което се намира на 7км от р.Дунав. Създадена е през 1963г. . Разполага с помещения за 2 градински групи. В момента се обучават и възпитават 29 деца, разпределени в една разновъзрастова 3-6г група.
В ДГ”Детска радост”работят 2бр. педагогически персонал и 3бр.непедагогически /1 готвач, 1 домакин и 1 пом.възпитател/